Внутрішня система забезпечення якості освіти

Самооцінювання.
Вимога 4.4
Самооцінювання.
Вимога 4.5
Самооцінювання.
Вимога 3.4
Самооцінювання.
Вимога 4.1
Самооцінювання.
Вимога 4.2
Самооцінювання.
Вимога 4.3
Самооцінювання.
Вимога 2.3.
Самооцінювання.
Вимога 3.1
Самооцінювання
.Вимога 3.2
Самооцінювання.
Вимога 3.3
3.Самооцінювання. Педагогічна діяльність педагогічних працівників
4.Самооцінювання. Управлінські процеси
Самооцінювання.
Вимога 2.1
Самооцінювання.
Вимога 2.2
Монiторинг читацькоi компетентностi
Положення про Порядок проведення внутрiшнього монiторингу якостi освiти
План роботи адміністрації ліцею на 2023-2024 н.р.
2.Самооцінювання.Система оцінювання результатів навчання
Монiоринг класних журналiв
Монiторинг вiдвiдування закладу
Монiторинг ведення та перевiрки учнiвських зошитiв
Монiторинг реалiзацii осiтньоi програми та виконання навчальних програм
Самоаналiз розбудови внутрiшньоi системи забезпечення якостi освiти
Анкета батьки
Анкетування працiвники
Монiторинг якостi викладання навчальних предметiв
Освітня програма 2022-2023
Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти
Самоаналiз розбудови внутрiшньоi системи забезпечення якостi освiти
Анкетування працiвники
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у системі загальної освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з біології у системі загальної освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з географії у системі загальної освіти

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з інформатики Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з історії
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізичної культури Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з математики Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з хімії Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з фізики та астрономії
 
Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з правознавства Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з літератури Моніторинг навчальної діяльності здобувачів освіти Старокотельнянської гімназії за І семестр 2021-2022 н.р. Освітнє середовище Старокотельнянського ліцею ПОЛОЖЕННЯ про моніторинг якості освітнього процесу Старокотельнянського ліцею
Положення про академічну доброчесність