English is FUN!

02.11.22 відбувся відкритий урок англійської мови в 6 класі на тему “My favourite subject”. Вчитель Статкевич Алла Гаріївна створила на уроці атмосферу психологічного комфорту. Урок проходив у постійному англомовному діалозі з учнями. Урок передбачав досягнення наступної мети: застосування лексичних конструкцій із теми, вивчених на попередніх уроках; сприяти удосконаленню навичок усного мовлення, комунікативних навичок; розвиток творчої діяльності , умінь і навичок учнів, підвищувати пізнавальний інтерес до англійської мови, поглибити знання та сприяти зацікавленості у розширенні своїх знань у вивченні англійської мови.

Учні під час уроку виявили високий інтерес і активність, практикували застосування свого словникового запасу.
Мета, поставлена вчителем, повністю досягнута.